เครื่องเข้าเล่มขดลวด รุ่น TD-1200

เครื่องเข้าเล่มขดลวด Wire Binding Machine TD-1200
  • เครื่องเจาะเข้าเล่มขดลวดชนิด 3:1 รูเจาะสี่เหลี่ยม 34 รู
  • สามารถปรับขอบกระดาษกับรูเจาะได้ 3,5,7 มม.
  • สามารถเข้าเล่มเอกสารได้ถึง 120 แผ่น
  • สามารถเจาะเอกสารได้สูงสุดครั้งละ 12 แผ่น
  • ไม่สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้
  • ขนาดห่วงเกลียว 4.8 – 14.3 มม.
  • ขนาด 468*260*200
  • น้ำหนักรวมประมาณ 8 กก.

Price: ฿ 3,700.00

Qty: