เครื่องเข้าเล่มขดลวด TD-1800B34

เครื่องเข้าเล่มขดลวด Wire Binding Machine
  • เครื่องเจาะเข้าเล่มขดลวดชนิด 3:1 รูเจาะสี่เหลี่ยม 34 รู
  • สามารถปรับขอบกระดาษกับรูเจาะได้ 3,5,7 มม.
  • สามารถเข้าเล่มเอกสารได้ถึง 135 แผ่น
  • สามารถเจาะเอกสารได้สูงสุดครั้งละ 18 แผ่น
  • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
  • มี 2 แขน แขนเจาะและแขนบีบเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน
  • ขนาดห่วงเกลียว 4.8 – 15.9 มม.
  • ขนาดเครื่อง 475*310*220
  • น้ำหนักรวมประมาณ 13 กก.

Regular Price: ฿ 9,500.00

Sale Price : ฿ 5,900

Qty: