เครื่องเข้าเล่มสันเกลียวไฟฟ้า รุ่น PD-1501

เครื่องเข้าเล่มสันเกลียวไฟฟ้า Spiral binding machine
  • เจาะรูด้วยคันโยก มีแกนหมุนเข้าเล่มด้วยไฟฟ้า
  • ตัวเครื่องเป็นเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
  • เข้าเล่มกระดาษสูงสุด 400 แผ่น
  • เจาะกระดาษได้สูงสุด 15 แผ่น/ครั้ง
  • เข้าเล่มกระดาษขนาด A4 (46 รู)
  • ปรับตั้งระยะของได้  3,5,7 มม.
  • ขนาดห่วงเกลียว  6.4 – 50.8  มม.
  • น้ำหนักรวม  8.5  กก.

Regular Price: ฿ 6,500.00

Sale Price : ฿ 3,900

Qty: