เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-08

เครื่องเจาะและเข้าแบบเล่มสันห่วง  BINDING MACHINE  รุ่น SD-08

  • เครื่องเจาะและเข้าเล่มในเครื่องเดียวกันขนาด 21 ห่วง (A4)
  • เข้าเล่มเอกสารด้วยสันห่วงพลาสติก
  • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 8-10 แผ่น ( 70 แกรม)
  • เข้าเล่มได้หนาสุด 150 แผ่น ( 70 แกรม )
  • ขนาดเครื่อง 21.5× 36.5×11 ซม.
  • น้ำหนัก 1.5 กก.

Regular Price: ฿ 1,800.00

Sale Price : ฿ 1,500

Qty: