บัตรเปล่า

บัตรพีวีซี บัตรเปล่า สำหรับ INKJET หนา 0.5

บัตรพลาสติก พีวีซี ความหนา 0.5 มิล สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

 • บัตรพลาสติก pvc  ขนาดมาตรฐานบัตร
 • บัตรพลาสติกเปล่าความหนา 0.5 มิล
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
 • บรรจุ 100 ใบ / แพค  ราคา
 • บรรจุ 500 ใบ / แพค  ราคา

เหมาะสำหรับทำ บัตรนักเรียนนัก , บัตรนักศึกษา , บัตรพนักงาน , บัตรสมาชิก , บัตรเมมเบอร์ , บัตรฟิสเนส ,บัตรส่วนลด , บัตรสมาคม , บัตรสมาชิกสโมสร , บัตรชมรม ฯลฯ

 

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0 Comments

บัตรพีวีซี บัตรเปล่า สำหรับ INKJET หนา .76

บัตรพลาสติก พีวีซี ความหนา 0.76 มิล สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

 • บัตรพลาสติก pvc  ขนาดมาตรฐานบัตร
 • บัตรพลาสติกเปล่าความหนา 0.76 มิล
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
 • บรรจุ 100 ใบ / แพค ราคา
 • บรรจุ 500 ใบ / แพค ราคา

เหมาะสำหรับทำ บัตรนักเรียนนัก , บัตรนักศึกษา , บัตรพนักงาน , บัตรสมาชิก , บัตรเมมเบอร์ , บัตรฟิสเนส ,บัตรส่วนลด , บัตรสมาคม , บัตรสมาชิกสโมสร , บัตรชมรม ฯลฯ

 

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0 Comments

บัตรพลาสติก pvc 0.5 สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร

บัตรพลาสติก พีวีซี ความหนา 0.5 มิล  ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี 

 • บัตรพลาสติก pvc  ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ริบบอน
 • บัตรพลาสติกเปล่าขนาดมาตรฐานบัตร
 • บัตรพลาสติกหนา 0.5 มิล
 • บรรจุ 100 ใบ / แพค  ราคา
 • บรรจุ 500 ใบ / แพค  ราคา

เหมาะสำหรับทำ บัตรนักเรียนนัก , บัตรนักศึกษา , บัตรพนักงาน , บัตรสมาชิก , บัตรเมมเบอร์ , บัตรฟิสเนส ,บัตรส่วนลด , บัตรสมาคม , บัตรสมาชิกสโมสร , บัตรชมรม ฯลฯ

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , 0 Comments

บัตรพลาสติก pvc 0.76 สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร

บัตรพลาสติก พีวีซี ความหนา 0.76 มิล  สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี

 • บัตรพลาสติก pvc  ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ริบบอน
 • บัตรพลาสติกเปล่า ขนาดมาตรฐานบัตร
 • บัตรพลาสติกหนา 0.76 มิล
 • บรรจุ 100 ใบ / แพค  ราคา
 • บรรจุ 500 ใบ / แพค  ราคา

เหมาะสำหรับทำ บัตรนักเรียนนัก , บัตรนักศึกษา , บัตรพนักงาน , บัตรสมาชิก , บัตรเมมเบอร์ , บัตรฟิสเนส ,บัตรส่วนลด , บัตรสมาคม , บัตรสมาชิกสโมสร , บัตรชมรม ฯลฯ

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0 Comments