ราคาเครื่องเข้าเล่ม

เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน รุ่น T-30

เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน Thermal Binding Machine รุ่น T-30
 • เข้าเล่มเอกสารได้ตั้งแต่ 1.5-24 มม. (15-250 แผ่น) ขนาดมาตรฐานA4
 • ใช้ได้ทั้งปกสันกาวร้อน และกาวแบบแผ่น
 • เมื่องานเสร็จแล้วเครื่องจะมีสัญญานเตือนให้ทราบ
 • ใช้กระแสไฟฟ้า 220v/110v , 50Hz/60Hz
 • น้ำหนัก 1.7 กิโล

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันเกลียวไฟฟ้า รุ่น PD-1501

เครื่องเข้าเล่มสันเกลียวไฟฟ้า Spiral binding machine
 • เจาะรูด้วยคันโยก มีแกนหมุนเข้าเล่มด้วยไฟฟ้า
 • ตัวเครื่องเป็นเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
 • เข้าเล่มกระดาษสูงสุด 400 แผ่น
 • เจาะกระดาษได้สูงสุด 15 แผ่น/ครั้ง
 • เข้าเล่มกระดาษขนาด A4 (46 รู)
 • ปรับตั้งระยะของได้  3,5,7 มม.
 • ขนาดห่วงเกลียว  6.4 – 50.8  มม.
 • น้ำหนักรวม  8.5  กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-08

เครื่องเจาะและเข้าแบบเล่มสันห่วง  BINDING MACHINE  รุ่น SD-08

 • เครื่องเจาะและเข้าเล่มในเครื่องเดียวกันขนาด 21 ห่วง (A4)
 • เข้าเล่มเอกสารด้วยสันห่วงพลาสติก
 • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 8-10 แผ่น ( 70 แกรม)
 • เข้าเล่มได้หนาสุด 150 แผ่น ( 70 แกรม )
 • ขนาดเครื่อง 21.5× 36.5×11 ซม.
 • น้ำหนัก 1.5 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-150

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-150

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 380 แผ่น
 • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 12-15 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 6 มม.
 • ขนาดเครื่อง 38*26*12
 • น้ำหนัก 6.5 กิโล

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มกระดูกงู รุ่น SD-1501

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-1501

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 200 แผ่น (80 แกรม)
 • เจาะเอกสารได้สูงสุดครั้งละ 15 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 6 มม.
 • ขนาดเครื่อง 38*26*12
 • น้ำหนัก 6 กิโล

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-1500

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-1500

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 380 แผ่น (กระดาษ A4 80แกรม)
 • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 12-15 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 6 มม.
 • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
 • ขนาดเครื่อง 38*26*12
 • น้ำหนัก 6.5 กิโล

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเจาะเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-1501A21

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-1501A21

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 200 แผ่น (80 แกรม)
 • เจาะเอกสารได้หนาสูฃสุดครั้งละ 15 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารได้  3,6 มม.
 • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
 • ขนาด 380*260*120
 • น้ำหนัก 6.5 กิโล
 • พัฒนาจากรุ่น  SD-1500A21  เพื่อการใช้งานที่กว่า

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-2500

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-2500B21

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • มี 2แขน แขนเจาะและแขนง้างสันห่วงเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 500 แผ่น
 • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 20-25 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารได้  3 ระดับ ถึง 6 มม.
 • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
 • ขนาดเครื่อง 43*40*20 ซม.
 • น้ำหนัก 14.5 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเจาะเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-2501B21

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-2501B21

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • มี 2แขน แขนเจาะและแขนง้างสันห่วงเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 500 แผ่น
 • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 25-30 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารได้  3,6,9  มม.
 • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
 • ขนาดเครื่อง 43*40*25 ซม.
 • น้ำหนัก 15 กก.
 • พัฒนาจากรุ่น  SD-2501B21

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก S960 (24 ห่วง)

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น S960

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • มี 2แขน แขนเจาะและแขนง้างสันห่วงเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด F4 ( 24 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนาสูงสุด 500 แผ่น
 • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น , ปกพลาสติกครั้งละ 5 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารได้ถึง 5 มม.
 • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
 • ขนาดเครื่อง 45*40*43 ซม.
 • น้ำหนัก 16.5 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , 0 Comments