สันห่วงกระดูกงูเหล็ก

สันขดลวด ขนาด 6.4 มม.

สันขดลวด สันห่วงเหล็ก สันขดลวดปฏิทิน ขนาด 6.4 มม. (1/4 นิ้ว)

 • สันขดลวด ขนาด 6.4 มม. (1/4 นิ้ว) สำหรับเข้าเล่มประมาณ 40 แผ่น
 • ใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มไดอารี่
 • รองรับงานปกทุกประเภท เช่น ปกอ่อน ปกแข็ง ปกพลาสติก ปกห่อจั่วปัง
 • ขดลวดมีสีขาว , สีดำ
 • เป็นแบบ 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว ขนาดA4 ( 34 ข้อ)
 • บรรจุกล่องละ 100 เส้น

การเลือกขนาดของสันขดลวดให้เหมาะกับความหนาของเล่มเอกสาร สันขดลวดควรมีขนาดมากกว่าเล่มเอกสารอย่างน้อย 2 มิล เพื่อสะดวกในการเปิดเอกสารและเมื่อปิดปกจะเรียบไม่เผยอ

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , 0 Comments

สันขดลวด ขนาด 7.9 มม.

สันขดลวด สันห่วงเหล็ก สันขดลวดปฏิทิน ขนาด 7.9 มม. (5/16 นิ้ว)

 • สันขดลวด ขนาด 7.9 มม. (5/16 นิ้ว) สำหรับเข้าเล่มประมาณ 60 แผ่น
 • ใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มไดอารี่
 • รองรับงานปกทุกประเภท เช่น ปกอ่อน ปกแข็ง ปกพลาสติก ปกห่อจั่วปัง
 • ขดลวดมีสีขาว , สีดำ
 • เป็นแบบ 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว ขนาดA4 ( 34 ข้อ)
 • บรรจุกล่องละ 100 เส้น

การเลือกขนาดของสันขดลวดให้เหมาะกับความหนาของเล่มเอกสาร สันขดลวดควรมีขนาดมากกว่าเล่มเอกสารอย่างน้อย 2 มิล เพื่อสะดวกในการเปิดเอกสารและเมื่อปิดปกจะเรียบไม่เผยอ

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , 0 Comments

สันขดลวด ขนาด 9.5 มม.

สันขดลวด สันห่วงเหล็ก สันขดลวดปฏิทิน ขนาด 9.5 มม. (3/8 นิ้ว)

 • สันขดลวด ขนาด 9.5 มม. (3/8 นิ้ว) สำหรับเข้าเล่มประมาณ 80 แผ่น
 • ใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มไดอารี่
 • รองรับงานปกทุกประเภท เช่น ปกอ่อน ปกแข็ง ปกพลาสติก ปกห่อจั่วปัง
 • ขดลวดมีสีขาว , สีดำ
 • เป็นแบบ 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว ขนาดA4 ( 34 ข้อ)
 • บรรจุกล่องละ 100 เส้น

การเลือกขนาดของสันขดลวดให้เหมาะกับความหนาของเล่มเอกสาร สันขดลวดควรมีขนาดมากกว่าเล่มเอกสารอย่างน้อย 2 มิล เพื่อสะดวกในการเปิดเอกสารและเมื่อปิดปกจะเรียบไม่เผยอ

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , 0 Comments

สันขดลวด ขนาด 11.1 มม.

สันขดลวด สันห่วงเหล็ก สันขดลวดปฏิทิน ขนาด 11.1 มม. (7/16 นิ้ว)

 • สันขดลวด ขนาด 11.1 มม. (7/16 นิ้ว) สำหรับเข้าเล่มประมาณ 90 แผ่น
 • ใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มไดอารี่
 • รองรับงานปกทุกประเภท เช่น ปกอ่อน ปกแข็ง ปกพลาสติก ปกห่อจั่วปัง
 • ขดลวดมีสีขาว , สีดำ
 • เป็นแบบ 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว ขนาดA4 ( 34 ข้อ)
 • บรรจุกล่องละ 100 เส้น

การเลือกขนาดของสันขดลวดให้เหมาะกับความหนาของเล่มเอกสาร สันขดลวดควรมีขนาดมากกว่าเล่มเอกสารอย่างน้อย 2 มิล เพื่อสะดวกในการเปิดเอกสารและเมื่อปิดปกจะเรียบไม่เผยอ

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , 0 Comments

สันขดลวด ขนาด 12.7 มม.

สันขดลวด สันห่วงเหล็ก สันขดลวดปฏิทิน ขนาด 12.7 มม. (1/2 นิ้ว)

 • สันขดลวด ขนาด 12.7 มม. (1/2 นิ้ว) สำหรับเข้าเล่มประมาณ 100 แผ่น
 • ใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มไดอารี่
 • รองรับงานปกทุกประเภท เช่น ปกอ่อน ปกแข็ง ปกพลาสติก ปกห่อจั่วปัง
 • ขดลวดมีสีขาว , สีดำ
 • เป็นแบบ 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว ขนาดA4 ( 34 ข้อ)
 • บรรจุกล่องละ 100 เส้น

การเลือกขนาดของสันขดลวดให้เหมาะกับความหนาของเล่มเอกสาร สันขดลวดควรมีขนาดมากกว่าเล่มเอกสารอย่างน้อย 2 มิล เพื่อสะดวกในการเปิดเอกสารและเมื่อปิดปกจะเรียบไม่เผยอ

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , 0 Comments

สันขดลวด ขนาด 14.3 มม.

สันขดลวด สันห่วงเหล็ก สันขดลวดปฏิทิน ขนาด 14.3 มม. (9/16 นิ้ว)

 • สันขดลวด ขนาด 14.3 มม. (9/16 นิ้ว) สำหรับเข้าเล่มประมาณ 140 แผ่น
 • ใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มไดอารี่
 • รองรับงานปกทุกประเภท เช่น ปกอ่อน ปกแข็ง ปกพลาสติก ปกห่อจั่วปัง
 • ขดลวดมีสีขาว , สีดำ
 • เป็นแบบ 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว ขนาดA4 ( 34 ข้อ)
 • บรรจุกล่องละ 100 เส้น

การเลือกขนาดของสันขดลวดให้เหมาะกับความหนาของเล่มเอกสาร สันขดลวดควรมีขนาดมากกว่าเล่มเอกสารอย่างน้อย 2 มิล เพื่อสะดวกในการเปิดเอกสารและเมื่อปิดปกจะเรียบไม่เผยอ

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , 0 Comments