เครื่องเข้าเล่มสันห่วง

เครื่องเข้าเล่มขดลวด รุ่น TD-1200

เครื่องเข้าเล่มขดลวด Wire Binding Machine TD-1200
 • เครื่องเจาะเข้าเล่มขดลวดชนิด 3:1 รูเจาะสี่เหลี่ยม 34 รู
 • สามารถปรับขอบกระดาษกับรูเจาะได้ 3,5,7 มม.
 • สามารถเข้าเล่มเอกสารได้ถึง 120 แผ่น
 • สามารถเจาะเอกสารได้สูงสุดครั้งละ 12 แผ่น
 • ไม่สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้
 • ขนาดห่วงเกลียว 4.8 – 14.3 มม.
 • ขนาด 468*260*200
 • น้ำหนักรวมประมาณ 8 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มขดลวด TD-1800B34

เครื่องเข้าเล่มขดลวด Wire Binding Machine
 • เครื่องเจาะเข้าเล่มขดลวดชนิด 3:1 รูเจาะสี่เหลี่ยม 34 รู
 • สามารถปรับขอบกระดาษกับรูเจาะได้ 3,5,7 มม.
 • สามารถเข้าเล่มเอกสารได้ถึง 135 แผ่น
 • สามารถเจาะเอกสารได้สูงสุดครั้งละ 18 แผ่น
 • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
 • มี 2 แขน แขนเจาะและแขนบีบเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน
 • ขนาดห่วงเกลียว 4.8 – 15.9 มม.
 • ขนาดเครื่อง 475*310*220
 • น้ำหนักรวมประมาณ 13 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-08

เครื่องเจาะและเข้าแบบเล่มสันห่วง  BINDING MACHINE  รุ่น SD-08

 • เครื่องเจาะและเข้าเล่มในเครื่องเดียวกันขนาด 21 ห่วง (A4)
 • เข้าเล่มเอกสารด้วยสันห่วงพลาสติก
 • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 8-10 แผ่น ( 70 แกรม)
 • เข้าเล่มได้หนาสุด 150 แผ่น ( 70 แกรม )
 • ขนาดเครื่อง 21.5× 36.5×11 ซม.
 • น้ำหนัก 1.5 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-150

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-150

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 380 แผ่น
 • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 12-15 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 6 มม.
 • ขนาดเครื่อง 38*26*12
 • น้ำหนัก 6.5 กิโล

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มกระดูกงู รุ่น SD-1501

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-1501

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 200 แผ่น (80 แกรม)
 • เจาะเอกสารได้สูงสุดครั้งละ 15 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 6 มม.
 • ขนาดเครื่อง 38*26*12
 • น้ำหนัก 6 กิโล

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-1500

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-1500

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 380 แผ่น (กระดาษ A4 80แกรม)
 • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 12-15 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 6 มม.
 • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
 • ขนาดเครื่อง 38*26*12
 • น้ำหนัก 6.5 กิโล

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเจาะเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-1501A21

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-1501A21

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 200 แผ่น (80 แกรม)
 • เจาะเอกสารได้หนาสูฃสุดครั้งละ 15 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารได้  3,6 มม.
 • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
 • ขนาด 380*260*120
 • น้ำหนัก 6.5 กิโล
 • พัฒนาจากรุ่น  SD-1500A21  เพื่อการใช้งานที่กว่า

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-2500

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-2500B21

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • มี 2แขน แขนเจาะและแขนง้างสันห่วงเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 500 แผ่น
 • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 20-25 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารได้  3 ระดับ ถึง 6 มม.
 • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
 • ขนาดเครื่อง 43*40*20 ซม.
 • น้ำหนัก 14.5 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเจาะเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-2501B21

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-2501B21

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • มี 2แขน แขนเจาะและแขนง้างสันห่วงเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 500 แผ่น
 • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 25-30 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารได้  3,6,9  มม.
 • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
 • ขนาดเครื่อง 43*40*25 ซม.
 • น้ำหนัก 15 กก.
 • พัฒนาจากรุ่น  SD-2501B21

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก S960 (24 ห่วง)

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น S960

 • สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก
 • มี 2แขน แขนเจาะและแขนง้างสันห่วงเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน
 • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด F4 ( 24 รู )
 • เข้าเล่มเอกสารได้หนาสูงสุด 500 แผ่น
 • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น , ปกพลาสติกครั้งละ 5 แผ่น
 • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารได้ถึง 5 มม.
 • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
 • ขนาดเครื่อง 45*40*43 ซม.
 • น้ำหนัก 16.5 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , 0 Comments